Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Sztumie

Dnia 21 listopada w Sali Czekoladowej Sztumskiego Centrum Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, podczas którego pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbierali życzenia oraz nagrody i wyróżnienia z rąk Burmistrza Miasta i...

Koń – radość i szczęście dla każdego

„Koń – radość i szczęście dla każdego” to kompleksowy program aktywizacji społecznej i fizycznej osób niepełnosprawnych, który na zlecenie Urzędu Gminy w Ryjewie zrealizuje Spółdzielnia Socjalna ISKRA. Projekt obejmuje naukę jazdy konnej oraz zajęcia hipoterapii,...

Razem możemy więcej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” oraz Spółdzielnia Socjalna ISKRA, podpisały porozumienie o partnerstwie przy realizacji nowego projektu „Razem możemy więcej”. Realizacja...