Spółdzielnia Socjalna Iskra ze Sztumskiego Pola, jest prężnie działającym podmiotem ekonomii społecznej, który z powodzeniem łączy działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Spółdzielnia za swoją działalność, otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia.

W tym roku do rąk spółdzielców ze Sztumskiego Pola, trafiło wyróżnienie przyznane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Dom Spotkań. Spółdzielnia otrzymała certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020, w kategorii Najlepszy Pracodawca.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych. Przyznane w nim certyfikaty, przyczynią się do budowy marki wyróżnionych podmiotów, a także całego sektora ekonomii społecznej. Laureaci, w ramach nagrody, otrzymają m.in. możliwość korzystania z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji, co ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych kadry.