Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Sztum do wzięcia udziału w projekcie pn. „Siła Współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin zamieszkujących obszar Miasta i Gminy Sztum.