Spółdzielnia socjalna ISKRA w okresie od miesiąca lipca do września 2021 roku będzie realizowała zadanie publiczne pn. „Rozwijaj pasje naturalnie” współfinansowane ze środków Wojewody Pomorskiego. Głównym celem zadania jest wsparcie rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz poszerzenie oferty dla dzieci i młodzieży poprzez organizację w środowisku lokalnym cyklu rozwijających warsztatów. Powyższe pozwoli na stworzenie namiastki normalności w dobie obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 i spędzenia przez dzieci i młodzież czasu wolnego na łonie natury, wpływając dodatkowo na wyrównywanie ich szans w zakresie rozwoju i wypoczynku.

Wsparciem objętych zostanie 20 uczestników w wieku 8-15 lat z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta i gminy Sztum. Warsztaty zorganizowane zostaną na terenie Stajni „Iskra” w Sztumskim Polu.

Wartość zadania wynosi 7600,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Wojewody Pomorskiego stanowi 7000,00 zł.