Rozpoczynamy rekrutację dzieci i młodzieży na warsztaty w plenerze w ramach zadania publicznego pn. „Rozwijaj pasje naturalnie” współfinansowanego ze środków Wojewody Pomorskiego. Oferujemy m.in. udział w warsztatach manualnych i plastycznych, grach i zabawach na świeżym powietrzu oraz indywidualne przejażdżki konne, które pozwolą aktywnie spędzić czas na łonie natury.
 
UCZESTNICY: dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat z terenu miasta i gminy Sztum z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
OKRES: lipiec- wrzesień 2021 r.
MIEJSCE: Stajnia ISKRA w Sztumskim Polu.

UDZIAŁ W WARSZTATCH JEST BEZPŁATNY (ZAPEWNIAMY TRANSPORT ZE SZTUMU).
 
JESTEŚ CHĘTNY?
• ZGŁOŚ SIĘ DO MGOPS W SZTUMIE
• WYPEŁNIJ FORMULARZ REKRUTACYJNY