Spółdzielnia socjalna ISKRA rozpoczęła realizację zadania publicznego pn. „Poprzez aktywność- profilaktyczne zajęcia w czasie wolnym” współfinansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum. Głównym celem zadania jest realizacja programu profilaktycznego w kierunku przeciwdziałania sięganiu po używki oraz zaproponowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.

Wsparciem objętych zostanie 10 dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum, w tym 5 dzieci zagrożonych bądź wykluczonych społecznie. Spotkania prowadzone w aktywnej formie na świeżym powietrzu, w oparciu o ruch i zabawę, będą miały charakter profilaktyczny oraz promujący zdrowy styl życia i wartości przeciwstawne do ryzykownych zachowań. Jednocześnie zakres oferowanego wsparcia przyczyni się do pobudzenia ich zainteresowań, rozwoju pasji i poprawy kontaktu z otoczeniem.

Warsztaty zorganizowane zostaną na terenie Stajni „Iskra” w Sztumskim Polu. Wartość zadania wynosi 10 450 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Miasta i Gminy Sztum stanowi 8850 zł.