Spółdzielnia socjalna ISKRA rozpoczęła realizację zadania publicznego pn. Profilaktyka naturalnie- wsparcie dzieci i młodzieży w życiu bez używek współfinansowane ze środków Miasta Malborka. Głównym celem zadania jest wsparcie rodzin dysfunkcyjnych, z których dzieci i młodzież mają nierówne szanse na poprawę własnej sytuacji, a także zaproponowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez używek.

Wsparciem objętych zostanie 36 dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych znajdujących się na terenie Miasta Malborka. Organizacja spotkań, które będą koncentrowały się na aktywnościach na łonie natury pozwolą im aktywnie spędzić czas i nabyć wiedzę w zakresie negatywnych skutków zażywania środków odurzających.

Warsztaty zorganizowane zostaną na terenie Stajni „Iskra” w Sztumskim Polu. Wartość zadania wynosi 6340 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Miasta Malborka stanowi 5000,00 zł.