Spółdzielnia socjalna „Iskra” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie rozpoczynają rekrutację dzieci i młodzieży na półkolonie letnie w ramach zadania publicznego pn. „Odkryj swój potencjał” współfinansowanego ze środków Miasta i Gminy Sztum. Spółdzielnia oferuje m.in. udział w warsztatach manualnych i plastycznych, grach i zabawach na świeżym powietrzu oraz indywidualne przejażdżki konne, które pozwolą aktywnie spędzić czas na łonie natury. Dodatkowo zorganizowana zostanie sesja fotograficzna oraz minipikniki profilaktyczne.

UCZESTNICY: DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 9-14 LAT Z TERENU MIASTA I GMINY SZTUM Z RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ.

OKRES: LIPIEC 2022

MIEJSCE: STAJNIA ISKRA W SZTUMSKIM POLU.

UDZIAŁ W PÓŁKOLONIACH JEST BEZPŁATNY (ZAPEWNIAMY TRANSPORT ZE SZTUMU).

JESTEŚ CHĘTNY?

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !