Nasi Eksperci

Współpracujemy z najlepszymi

Jerzy Boczoń

Współzałożyciel, prezes i dyrektor Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku oraz wieloletni prezes zarządu Sieci SPLOT. Socjoekonomista, ekspert w zakresie współpracy organizacji z sektorem publicznym. Doświadczony animator i trener. Konsultant wielu polskich i zagranicznych programów, instytucji i organizacji.

Agnieszka Chomiuk

Wieloletni pracownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, senior ekspertka od społecznie odpowiedzialnych zamówień, koordynatorka licznych projektów z zakresu polityki społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i ekonomii społecznej, doradczyni zawodowa, coach, trenerka i szkoleniowiec.

Ewa Detko-Traczyk

Doradca zawodowy, oligofrenopedagog, wieloletni nauczyciel, były pracownik socjalny, uczestnik projektów UE dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych, dyrektor Olimpiad Specjalnych Polska Pomorskie 2012 – do 9.08.2017, kurator społeczny dla nieletnich, szkoleniowiec, koordynator licznych projektów dotyczących osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Jakub Gossa

Członek Zarządu Spółdzielni Socjalnej Iskra, animator działań społecznych, trener i szkoleniowiec. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, współtwórca oraz wykonawca wielu projektów w sferze niepełnosprawności, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Poza ekonomią społeczną aktywnie zaangażowany w stowarzyszenie/klub jeździecki. Absolwent studiów MBA.

Marek Kurkiewicz

Aktor, reżyser, doświadczony instruktor teatru i animator kultury. Lider i założyciel Teatru 3.5 w Dzierzgoniu. Pomysłodawca i założyciel Wytwórni Kultury BO-TAK. Koordynator licznych projektów, m.in. w ramach Programu Dom Kultury Plus 2015 w Dzierzgoniu, finansowany z budżetu Narodowego Centrum Kultury.

Jolanta Kwiatkowska

Samorządowiec, radna Gminy Stegna 2 kadencje, Wójt gminy Stegna, obecnie Sekretarz Miasta Krynica Morska. Absolwentka Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ściśle związana z organizacjami pozarządowymi, ekspertka w wielu działaniach i projektach na niwie samorząd – organizacje pozarządowe. Współpracuje z wieloma organizacjami w Polsce wdrażając dobre praktyki w oparciu o różnorodne mechanizmy współpracy.

Piotr Stec

Prezes Zarządu Fundacji M.A.P.A. Obywatelska Kwidzyn oraz Prezes Zarządu federacji Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych; Wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; wieloletni trener, doradca, animator i doradca kluczowy ds. ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych; działacz i aktywista kultury; „człowiek z pozytywną energią”.

Monika Wudarczyk

Z wykształcenia leśnik i „edukator”. Ukończyła Wydział Leśnictwa oraz Studium Przygotowania Pedagogicznego i Podyplomowe Studia Menedżerskie. Pracuje w Nadleśnictwie Kwidzyn, gdzie zajmuje się m.in. edukacją przyrodniczo-leśną społeczeństwa i pełni funkcje Rzecznika Prasowego Nadleśnictwa. Prowadzi liczne spotkania edukacyjne, reprezentuje Nadleśnictwo w kontaktach z mediami, zajmuje się koordynacją projektów o charakterze edukacyjnym i przyrodniczym.

Instytucje kooperujące

Skontaktuj się z nami

Spółdzielnia Socjalna Iskra

Napisz do nas