Spółdzielnia Socjalna Iskra jest realizatorem grantu  „Pomorskie z Ukrainą”  w ramach Działania 14.1 Integracja imigrantów RPO WP 2014-2020 na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 52/U-ROPS.14.1/2022.

Celem projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych.

Termin realizacji grantu 2.01.2023 31.08.2023

Ilość uczestników: min. 50 osób ( dzieci i rodziców)

Zrealizowane zadania  o charakterze społecznym 

– festyn rodzinny

– półkolonie dla dzieci

Zrealizowane zadania  o charakterze  edukacyjnym i zawodowym

– kurs języka polskiego

– doradztwo zawodowe

– kursy zawodowe

 

Zrealizowane zadania  o charakterze  kulturalnym

– wycieczka do Torunia i Bydgoszczy

 

Zrealizowane zadania  o charakterze  zdrowotnym

– wsparcie psychologiczne

– usługi rehabilitacyjne

 

Zrealizowane zadania  o charakterze profilaktyki wykluczenia społecznego

–  wsparcie rzeczowe