Dnia 26 września na terenie Stajni Iskra w Sztumskim Polu odbyło się spotkanie integracyjne w ramach zadania publicznego pn. „W LABIRYNCIE ZALEŻNOŚCI” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”.

Spotkanie „Wspólny Świat” miało za zadanie zintegrować uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach oraz uczniów placówki oświatowej z terenu miasta i gminy Sztum. Ideą wydarzenia było pokonywanie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi barier uniemożliwiających im uczestniczenie w życiu społecznym.

Dzieci w ramach spotkania miały zorganizowane: warsztaty manualne, przejażdżki na końskim grzbiecie i ognisko z poczęstunkiem.

Organizacja spotkania dała szansę dzieciom o różnym poziomie sprawności psychofizycznej i różnym poziomie rozwoju do wspólnej i aktywnej zabawy. Wpłynęła także pozytywnie na ich rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny i fizyczny oraz umożliwi przyswajanie pozytywnych zachowań oraz pomoże zdobywać cenne doświadczenia społeczne.