Spółdzielnia socjalna ISKRA przypomina o trwającej rekrutacji dzieci i młodzieży do uczestnictwa  w ciekawych warsztatach organizowanych w ramach zadania publicznego pn. „Równe szanse w realu- cykl rozwijających warsztatów” współfinansowanego ze środków Wojewody Pomorskiego.

Zorganizowane zostaną m.in. zajęcia artystyczno-manualne, taneczne, gry i zabawy na świeżym powietrzy, a także jazdy konne. Wsparciem kierowane jest do 15 dzieci i młodzieży  z terenu Miasta i Gminy Sztum z rodzin znajdujących się z trudnej sytuacji życiowej.

Osoby chętne prosimy o kontakt ze Spółdzielnią socjalną Iskra osobiście lub telefonicznie pod numerem 502 387 445.

POBIERZ FORMULARZ REKRUTACYJNY