Dnia 31 stycznia, w sali Sztumskiego Centrum Kultury odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne samorządu miasta i gminy Sztum. Spotkanie składało się z części oficjalnej, na której wystąpili m.in.: Burmistrz Sztumu – Leszek Tabor, Przewodniczący Rady Miejskiej – Czesław Oleksiak oraz senator Leszek Czarnobaj. Następnie odbyła się część artystyczna, na której zaprezentowała się Joanna Aleksandrowicz.
Obsługę cateringową całego wydarzenia wykonała Spółdzielnia Socjalna Iskra. Uczestnicy byli pod wrażeniem walorów smakowych i estetycznych serwowanych potraw. Dziękujemy za zaufanie jakim obdarza nas sztumski samorząd, nawiązując kolejne współprace z naszą spółdzielnią.