Dnia 26 września na terenie Stajni Iskra w Sztumskim Polu odbyło się spotkanie integracyjne w ramach zadania publicznego pn. „W LABIRYNCIE ZALEŻNOŚCI” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”.Spotkanie...

Kolejny piknik integracyjny (projekt 6.2.2.)

W miniony weekend odbyły się kolejny piknik w ramach projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług społecznych w gminie Sztum” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zajęcia miały na celu wzmocnienia więzi rodzinnych uczestników i uczestniczek, pokazanie...