Dnia 26 września na terenie Stajni Iskra w Sztumskim Polu odbyło się spotkanie integracyjne w ramach zadania publicznego pn. „W LABIRYNCIE ZALEŻNOŚCI” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”.Spotkanie...