W miniony weekend odbyły się kolejny piknik w ramach projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług społecznych w gminie Sztum” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Zajęcia miały na celu wzmocnienia więzi rodzinnych uczestników i uczestniczek, pokazanie w jaki sposób rodzina może spędzać wolny czas, a jednocześnie podnosić swoje kompetencje społeczne.