13 marca w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyła się konferencja „Motywacja i chęć do działania, czyli jak znaleźć w sobie energię i siłę, by zrealizować swoje plany i marzenia”, podczas której wiceprezes Spółdzielni Socjalnej ISKRA – Jakub Gossa, wygłosił prelekcję „Moje miejsce na wsi…”.
Podczas konferencji wykłady przeprowadzili również Jarosław Bień (coach i doradca finansowy) oraz Joanna Kuczewska (jakdocelu.pl).
Podczas konferencji uczestnicy mogli dowiedzieć się jak skutecznie się motywować, jak sporządzić dobry plan działania oraz co zrobić, by osiągnąć wyznaczone cele.