Ruszyliśmy z realizacją projektu „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum” edycja 2019, który Spółdzielnia Socjalna ISKRA realizuje wspólnie z partnerami.
W ramach projektu odbywają się animacje środowiskowe, które mają na celu pracę z rodzinami z terenu Miasta i Gminy Sztum.
Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników, którzy chętnie wraz ze swoimi dziećmi uczestniczą w spotkaniach grup samopomocowych i współpracują z asystentami rodzin.