Do 2020 roku Spółdzielnia Socjalna ISKRA wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie, będzie realizować projekt „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum”.
Wartość projektu wynosząca 1 388 988,24 zł. pozwoli na realizację wielu działań dla osób potrzebujących i rozwój dotychczasowej działalności naszych lokalnych podmiotów. Połączenie sił w działania na rzecz mieszkańców gminy Sztum pozwoli z pewnością wesprzeć szerokie grono osób potrzebujących.