Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” oraz Spółdzielnia Socjalna ISKRA, podpisały porozumienie o partnerstwie przy realizacji nowego projektu „Razem możemy więcej”. Realizacja projektu ma na celu rozwój usług społecznych, poprzez zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, wspierających rodziny, seniorów oraz osoby z niepełnosprawnościami.