Wraz z partnerami ruszyliśmy realizacją projektu „Razem możemy – rozwój usług społecznych w gminie Sztum”.
W ramach projektu odbywają się animacje środowiskowe, które mają na celu pracę z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym z środowisk ich zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Sztum.
Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników, którzy chętnie wraz ze swoimi dziećmi uczestniczą w spotkaniach grup samopomocowych i współpracują z asystentami rodzin.