Dnia 18 września gościliśmy w siedzibie Spółdzielni Socjalnej ISKRA grupę uczestników międzynarodowej konferencji pt. „Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020” organizowanej przez MRiRW w PODR Oddział w Starym Polu.
Dla uczestników została przeprowadzona wizyta studyjna „Przedsiębiorczość na wsi – możliwości różnorodnych, w tym niekonwencjonalnych działań i ich wsparcie środkami UE” w naszej siedzibie, której celem było zapoznanie z działalnością spółdzielni (w tym stadniną koni).