W warsztatach „Szkoła dla rodziców”, odbywających się w ramach projektu „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum” edycja 2019, biorą udział dorośli oraz dzieci z terenu Sztumu i okolic. Zajęcia odbywają się regularnie w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Iskra i biorą w nich udział dorośli oraz ich pociechy.

Projekt „Razem możemy więcej” jest realizowany przez MGOPS Sztum, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” i Spółdzielnię Socjalną ISKRA. Działanie ma na celu wspieranie rodzin i dzieci z terenu miasta i gminy Sztum, w rozwoju umiejętności spędzania czasu wolnego.