W ramach realizacji projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług społecznych w gminie Sztum” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, dn. 14 września odbyły się zajęcia integracyjne dla uczestników projektu oraz ich rodzin.

Zajęcia miały na celu wzmocnienia więzi rodzinnych uczestników i uczestniczek, pokazanie w jaki sposób rodzina może spędzać wolny czas, a jednocześnie podnosić swoje kompetencje społeczne.
Zajęcia były nastawione na budowanie umiejętności komunikacji, relacji z innymi osobami, pracy w grupie, współdziałanie, rozwiązywanie konfliktów.

W rezultacie zajęcia dały wsparcie procesu integracji i budowania wzajemnych relacji pomiędzy rodzicami, a dziećmi i pomiędzy dziećmi, a także pozwoliły na zintegrowanie rodzin i osób zamieszkujących w tych samych miejscowościach.